با اقدامات صورت گرفته، وضعیت آب روستاهای بخش جعفرآباد از حالت بحران خارج شده است.

با اقدامات صورت گرفته، وضعیت آب روستاهای بخش جعفرآباد از حالت بحران خارج شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات