همایش فصلی دبیران شورای اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان به میزبانی شركت آبفای شهری برگزار گردید

همایش فصلی دبیران شورای اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان به میزبانی شركت آبفای شهری برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات