حضور معاون بهره برداری شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در صداو سیمای مركز سمنان

حضور معاون بهره برداری شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در صداو سیمای مركز سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات