شبکه فرسوده آب‌رسانی شهرستان قدس بازسازی شد

شبکه آبرسانی فرسوده شهرستان قدس به طول 150 متر اصلاح شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

نظرات