جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال 97

جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال 97

معاون طرح های توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان از جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال 97 در سه بخش منابع داخلی، درآمد عمومی و توسعه و پایداری شبکه برق خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مهدی ابو علی گله داری گفت: اعتبار مصوب منابع داخلی طرح انتقال نیروی برق خوزستان در سال 97 مبلغ 4 هزار و 981 میلیارد ریال بوده که 2 هزار و 40 میلیارد ریال آن از طرف شرکت توانیر تخصیص داده شد و این مقدار جذب 100 درصدی شد.
وی با بیان اینکه اعتبار مصوب درآمد عمومی طرح انتقال نیروی برق خوزستان 199 میلیارد ریال بوده و کل مبلغ مذکور نیز تخصیص داده شده، افزود: در این بخش نیز جذب 100 درصدی اعتبارات صورت گرفته است.
معاون طرح های توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: اعتبار مصوب توسعه و پایداری شبکه برق خوزستان هزار و 120 میلیارد ریال بوده که 840 میلیارد ریال این اعتبار با مجوز مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده بود و در این بخش نیز جذب 100 درصدی مبلغ تخصیص داده شده صورت گرفته است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات