ارزیابی و تصویب صورت های اساسی مالی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران


سید محمد حسینی معاون مالی و پشتیبانی شرکت با اعلام این مطلب گفت: در این نشست مهندس فرح زاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش از عملکرد بخش های مختلف یک ساله اخیر شرکت متبوعه در قالب گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی ارایه کرد.

همچنین فعالیت ها و اقدامات به عمل آمده در طی یک سال اخیر را به صورت مستند و همراه با جداول و نمودار به سمع صاحبان سهام رسانده شد.

حسینی افزود: در این جلسه حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش صورت های اساسی مالی شامل ترازنامه، سود و زیان و گزارش وجوه نقدی برای سال منتهی به 29 اسفندماه سال 97 که به طور مطلوب ارزیابی شده را به مجمع عمومی ارایه کرد و در جریان این نشست عملکرد صورت های مالی به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات