برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار...

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار...

پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو در استان گلستان به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان، پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو در صنعت آب و برق استان گلستان در مرحله استانی در رشته های قرائت، اذان، حفظ، مفاهیم و آموزه های آن و نماز به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار شد.

در این جشنواره ، مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اظهار داشت:خرسندیم که خانواده بزرگ وزارت نیرو در یک امر فرهنگی مهم در کنار هم جمع شدند .

وی افزود: برگزاری مسابقات قرآنی یک بهانه ایی دانست که شاهد حضور خانواده بزرگ وزارت نیرو در یک جمع باشند و که همه فرزندان مانوس با قرآن برنده واقعی هستند.

در پایان مسئول امور فرهنگی صنعت آب و برق استان گلستان یادآور شد : قرآن حاوی داستانهای بسیار آموزنده ایی است که همه ما اگر حتی به یک سوره از قرآن توجه نمائیم از بسیاری از منکرات چون غیبت، افتراء ، ربا و بسیاری از گناهان خود را حفظ می نمائیم.

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار صنعت آب و برق استان گلستان به میزبانی توزیع نیروی برق استان

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار صنعت آب و برق استان گلستان به میزبانی توزیع نیروی برق استان

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار صنعت آب و برق استان گلستان به میزبانی توزیع نیروی برق استان

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار صنعت آب و برق استان گلستان به میزبانی توزیع نیروی برق استان

برگزاری پانزدهمین مسابقات قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار صنعت آب و برق استان گلستان به میزبانی توزیع نیروی برق استان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات