همايش مديريت مصرف برق ويژه مددكاران ، مديران و مربيان مهد هاي كودك درچهارمحال وبختياري برگزار شد

همايش مديريت مصرف برق ويژه مددكاران ، مديران و مربيان مهد هاي كودك درچهارمحال وبختياري برگزار شد

در راستاي فرهنگ سازي مديريت مصرف برق همايشي با حضور مسئولين شركت توزيع نيروي برق ، سازمان بهزيستي استان ، مددكاران ، مديران و مربيان مهدهاي كودك اين استان برگزار شد.

طي اين همايش ضمن اشاره به انواع نيروگاه ها ي توليد كننده برق در سطح كشور، فرآيند پر هزينه توليد ، انتقال وتوزيع برق در سطح كشور تشريح شد.

ضرورت مديريت مصرف و طرح هاي اجرايي آن در سطح كشور از ديگر موضوعاتي بود كه توسط مدرس همايش مطرح شد و در ادامه راهكارهاي صرفه جويي و مصرف درست برق در منزل نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات