انتصاب
            ---1398/05/13 09:36

انتصاب ---1398/05/13 09:36

با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، حامد احمدی به عنوان مدیر امور مهندسی و طراحی، حسین اردکانی موقتی به عنوان مدیر دفتر GIS و مكانيزاسيون شبكه، حمید پدرام فر به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر اجراي طرحها در معاونت مهندسي و نظارت و علی اکرم منصور کراتی به عنوان مدير امور خدمات فني در معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات