ثبت رکورد بیشترین تولید در ساعت پیک مصرف بار در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدش...

ثبت رکورد بیشترین تولید در ساعت پیک مصرف بار در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدش...

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند در راستای اقدامات انجام شده در جهت تولید مطمئن و پایداری شبکه برق کشور ،نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با یاری خداوند متعال و همت و تلاش مدیران  و کارکنان خدوم خود توانست با ثبت رکورد تولید 2220   مگاوات ساعت انرژی الکتریکی در ساعت 22 روز سه شنبه مورخ 8/5/98 موفق به ثبت رکورد بیشترین تولید کشور در ساعت پیک بار مصرف گردیده است.
انجام اقدامات اصلاحی و رفع محدودیت های تولید و همچنین استفاده از سیستم خنک کاری هوای ورودی واحدهای نیروگاه از جمله عواملی است  که  منجر به دستیابی به این رکورد افتخار آمیز گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات