به منظور مبارزه با میکرو ارگانیزم‌ها و گندزدایی پساب صورت خواهد گرفت

به منظور مبارزه با میکرو ارگانیزم‌ها و گندزدایی پساب صورت خواهد گرفت

به منظور مبارزه با میکرو ارگانیزم‌ها و گندزدایی پساب صورت خواهد گرفت

گند زدایی پساب فاضلاب از نیروگاه شهید مفتح به تصفیه خانه فاضلاب همدان منتقل می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، عملیات گندزدایی پساب ورودی به نیروگاه شهید مفتح از محل نیروگاه به خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان انتقال خواهد یافت .

مدیر امور شیمی نیروگاه شهید مفتح با اعلام این خبر گفت : جهت اثر بخشی بیشتر تزریق بایوساید به پساب به منظور مبارزه با میکرو ارگانیزم‌ها و گندزدایی پساب ارسالی به نیروگاه عملیات گندزدایی پساب از نیروگاه شهید مفتح به خروجی پساب در محل تصفیه خانه فاضلاب همدان منتقل می شود .

نعمت رادفر افزود : با پیگیری های نیروگاه شهید مفتح و بر اساس توافقات بعمل آمده با شرکت آب و فاضلاب استان همدان انجام این عملیات به زودی آغاز خواهد شد . وی ابراز امیدواری کرد با انجام این فرآیند مانع رشد نمایی میکروارگانیزم ها و افزایش کیفیت پساب تحویلی به نیروگاه خواهیم بود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات