فراخوان شماره (1) انتخاب مدير و عامل خزانه دار دفتر نمايندگي شهرستان اردكان

فراخوان شماره (1) انتخاب مدير و عامل خزانه دار دفتر نمايندگي شهرستان اردكان

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد با هدف تكميل نظام شايسته سالاري و در راستاي سياستهاي دولت تدبير  و اميد،«مدير دفتر نمايندگي شهرستان اردكان » و «عامل خزانه دار دفتر نمايندگي شهرستان اردكان» را از طريق فراخوان محدود انتخاب كند.

دامنه شمول اين فراخوان از اين قرار است:

 • كاركنان داراي سوابق مديريتي مرتبط از ساير دستگاههاي دولتي استان.(عدم هرگونه رابطه استخدامي با وزارت راه و شهرسازي ،وزارت كشور ،شهرداري ها ،بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير مراجع صدور پروانه و عدم عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا)
 • دارابودن پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر پايه 1 در يكي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان موضوع ماده 6 قانون.
 • تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مذكور در قانون اساسي.
 • التزام به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
 • نداشتن محكوميت كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد
 • نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه 3 يا بالاتر يا گذشت 5 سال از زمان صدور راي قطعي مذكور در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا انتخاب توسط هيئت مديره.
 • داشتن گواهي انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت از انجام خدمت نظام وظيفه براي آقايان .
 • داشتن حداقل مدرك تحصيلي مربوط و مندرج در شرايط احراز تصدي شغل مورد نظر.
 • عدم عضويت در هيئت مديره اعم از عضو اصلي يا عضو علي البدل ،عدم تصدي بازرس سازمان استان اعم از اصلي يا علي البدل ،عدم عضويت در شوراي انتظامي.
 • نداشتن هر گونه رابطه استخدامي با سازمان استان.

بدين وسيله به تمامي افراد واجد شرايط و علاقمند پيشنهاد مي شود با توجه به شرايط مندرج در اين آگهي و پيوستهايش در اين فرايند مشاركت نمايند. شرايط فوق براي انتخاب خزانه دار مستثني مي باشد.

مراحل اين فرايند از اين قرار است:

الف)بررسي فرم هاي تكميل شده توسط داوطلبان فرم هاي 2و3و4(در صورت لزوم ،ارائه مدارك تاييدكننده  محتواي فرمها درخواست خواهد شد)

ب)انجام مصاحبه اختصاصي با داوطلباني كه در مرحله (الف)حائز شرايط اوليه تشخيص داده شده باشند توسط رياست سازمان .

ج)انجام مصاحبه اختصاصي با داوطلباني كه در مرحله (ب)حائز شرايط اوليه تشخيص داده شده باشند توسط  هيئت رئيسه .

فرم ثبت نام

علاقه مندان می توانند فرم های تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 98/5/31 به واحد منابع انسانی سازمان(طبقه اول – واحد3) تحویل نمایند.ضمناً خانم مهندس یاوری(مسئول منابع انسانی سازمان)با شماره تماس 5-38260801(داخلی212) آماده پاسخگوئی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات