جلسه هم اندیشی مناسب سازی فضاهای شهری و اماکن  عمومی ویژه معلولین جسمی حرکتی برگزار شد

جلسه هم اندیشی مناسب سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی ویژه معلولین جسمی حرکتی برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در این جلسه هم اندیشی که هدف آن اتکا به نیروهای محلی و استانی و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی و نیروهای کار آمد و توسعه گر بعنوان برنامه ریزان و مجریان بود.
گفتنی است : پس از بررسی چالشهای پیش رو و کسب نقطه نظرات حاضر در جلسه به ارائه و بررسی خلاقیت های برنامه ریزی و اجرایی صورت پذیرفته با همکاری ادارات راه و شهرسازی ، شهرداریها و بهزیستی ها تحت نظارت فرمانداری شهرستانها پرداخته شد.
شایان ذکر است در این راستا از چند شهرستان که از خلاقیتها و هماهنگی های برتری جهت رسیدن به اهداف اجرایی ضوابط و مقررات اقدام نموده بودند توسط اداره کل راه و شهرسازی تقدیر و تشکر گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

    اداره کل راه و شهرسازی استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات