بهره گیری از مشاور ذی صلاح برای مکان یابی دهکده لجستیک استان

بهره گیری از مشاور ذی صلاح برای مکان یابی دهکده لجستیک استان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، محمدرضا فرج در دومین جلسه کمیته دهکده لجستیک استان قم که باحضور مدیرکل گمرک استان و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی، راهداری، راه آهن، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و بخش خصوصی در سالن جلسات اداره کل گمرک برگزار شد، اظهار داشت: در محدوده استان قم ظرفیت های بسیار خوبی برای انتخاب دهکده لجستیک وجود دارد و مکان یابی و جانمایی آن با مطالعه مشاور ذیصلاح نهایی خواهد شد.

وی افزود: در برنامه لجستیک استان، توسعه خطوط ریلی و استفاده از ظرفیت آن برای حمل ونقل بار مد نظر است.

وی در این خصوص ادامه داد: دستگاه های عضو با امکاناتی که در اختیار دارند شرایط استفاده بخش خصوصی از گمرک ریلی را فراهم آورند.

در پایان این جلسه، اعضا، از ایستگاه راه آهن گارمانوری و روند پیشرفت پروژه اتصال گمرک به راه آهن بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات