تاکید وزارت راه و شهرسازی بر اتمام مسکن مهر بدون مشکل حقوقی تا پایان سال جاری

تاکید وزارت راه و شهرسازی بر اتمام مسکن مهر بدون مشکل حقوقی تا پایان سال جاری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات