دکتر کریمی نماینده مردم شریف اراک ، خنداب و کمیجان به همراه مدیرکل راه و شهرسازی از پروژه احداث زیرگذر حاجی آباد بازدید ...

دکتر کریمی نماینده مردم شریف اراک ، خنداب و کمیجان به همراه مدیرکل راه و شهرسازی از پروژه احداث زیرگذر حاجی آباد بازدید ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات