آگهی فرخوان مشارکت در ساخت پروژه شهید اسرافیلی ارومیه

آگهی فرخوان مشارکت در ساخت پروژه شهید اسرافیلی ارومیه

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال رونق تولید و پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و مقارن با اعیاد بزرگ قربان و غدیر سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد پروژه مجتمع تجاری- مسکونی شهید اسرافیلی ارومیه را در قالب مشارکت از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.

لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی که از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی (انبوه سازی یا پیمانکاری) استفاده می نمایند و یا سازندگان حرفه ای صلاحیت دار که دارای توان مالی و مدیریتی باشند می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از روز سه شنبه مورخ 98.05.08 لغایت سه شنبه 98.05.15 به دبیرخانه ادارات کل راه و شهرسازی استان مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 98.05.26 می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.

جلسه بازگشایی پاکات ساعت 14 روز یکشنبه 98.05.27 بوده و محل دریافت اسناد و تحویل پاکات، دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات