دوره آموزشی مدیریت بحران

دوره آموزشی مدیریت بحران

دوره آموزشی مدیریت بحران واصول ایمنی و بهداشت در مدارس

نخستین دوره آموزشی مدیریت بحران واصول ایمنی وبهداشت به همت ستاد مدیریت بحران منطقه ۵، آموزش وپرورش ناحیه یک ومرکز بهداشت شماره دو در۴ ساعت آموزشی (ویژه پرسنل آموزش وپرورش ناحیه یک ) باحضور رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک ورئیس اداره کل سلامت وتندرستی اداره آموزش و پرورش برگزار گردید. در این دوره آموزشی نیمروزه، مخاطبین سرفصل های

 • آشنایی با بحران های شهری ولزوم ایجاد آمادگی دربرابر آن
 • اصول ایمنی درمنازل وآشنایی با خاموش کننده های دستی
 • بهداشت محیط واصول بهداشت درمدارس رافراگرفته

در پایان پس از برگزاری آزمون، به نفرات حاضر گواهینامه پایان دوره اهدا گردید.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  منبع خبر

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد یک سازمان دولتی در شهر مشهد می باشد

   نظرات