عقد 33 قرارداد در حوزه پیمان و رسیدگی منطقه دو

عقد 33 قرارداد در حوزه پیمان و رسیدگی منطقه دو

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان از عقد 33 قرارداد در حوزه پیمان و رسیدگی منطقه دو طی فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و تیرماه سال 98 خبر داد و اظهار کرد: این قراردادها در حوزه های فنی و عمرانی، خدمات شهری و اداری مالی منطقه دو منعقد شده است.
احمد شاه بالایی تصریح کرد: در حوزه اداری مالی 15 قرارداد، حوزه فنی و عمرانی 15 قرارداد و حوزه خدمات شهری سه قرارداد با بیش از 36 میلیارد وسیصد میلیون ریال اعتبار انجام پذیرفته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طی مدت مذکور بالغ بر 43 صورت وضعیت پیمانکاران به صورت موقت و قطعی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات