تصور ساختن شهر بدون حضور مردم غلط است

تصور ساختن شهر بدون حضور مردم غلط است

سعید ابریشمی راد در دیدار با صاحبان صنایع و صنعتگران کاشان که با محوریت موضوع رفع مشکلات شهرک های صنعتی داخل محدوده شهری برگزار شد اظهار کرد: در تمام دنیا و در شهرها اگر به تاریخ رجوع کنیم مبنای توسعه شهرها اقتصاد است و مفهوم اقتصاد حقیقتا در جریان صنعت معنی پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته علی رغم اینکه کاشان هیچ موقع مرکز حکومت نبوده است ولی همیشه مورد توجه بوده و این به خاطر اقتصاد پویای این شهر بوده است.

شهردار کاشان با اشاره به نقش نام آورانی چون ارباب تفضلی و مرحوم لاجوردی در تولید و کارآفرینی بیان کرد: نام این بزرگان و سایر افراد برجسته ای که با افکار بلند نه تنها زندگی خود و خانواده خویش بلکه شهر خود را نیز رونق بخشیده و خدمات بسیاری به زادگاه شان ارزانی داشته، ماندگار و جاودانه است.

ابریشمی راد با یادآوری نقش صنایعی نظیر فرش دستباف در کاشان خاطرنشان کرد: بازار علاوه بر تولید ثروت کارکرد اجتماعی خویش را ایفا کرده و در تقویت مناسبات موجود در جامعه تأثیرگذار بوده است.

وی با تأکید بر «مدیریت مشارکتی» به عنوان شعار و رویکرد عملی مدیریت شهری، به تدریس آن در سال‎های اخیر در جوامع دانشگاهی اشاره و عنوان کرد: البته این شیوه در کاشان اتفاق جدیدی نیست چراکه کاشان بزرگ توسط مردمان این سرزمین ساخته شده و ساخت محلات آن نمونه ای از نتیجه تعاملات اجتماعی است.

شهردار کاشان با بیان اینکه هیچ وقت شهر را نمی توان اتاقی درب بسته دانست عنوان کرد: شهر را بدون حضور مردم ساخت و این تصور اشتباهی است.

ابریشمی راد با یادآوری اینکه مشارکت صاحبان سرمایه در نظام مدیریت شهری تعیین کننده است افزود: شهری پویاست که صاحبان سرمایه در فعالیت های شهری نقش آفرین و فعال باشند.

وی تصریح کرد: وقتی انتظار داریم صاحبان صنایع ایفاگران نقش در عرصه اجتماع باشند باید حال خودشان نیز خوب باشد این در حالی است که شاهد اوضاع اقتصادی مناسبی در حال حاضر نیستیم.

شهردار کاشان با بیان اینکه به وضعیت نامناسب شهرک های صنعتی محدوده شهر به عنوان فضاهای تولید ثروت اشاره و عنوان کرد: باید کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم کمک کنیم شرایط کنونی نشان دهنده ناتوانی ما نیست، دلیلش فاصله‌ ای است که از هم گرفته ایم و نسبت به این مقوله بی توجه بوده ایم.

ابریشمی راد تأکید کرد: با کنار هم بودن، صرف کردن فعل خواستن و البته با برنامه ریزی درست می توانیم در مدت پنج سال وضعیت شهرک های صنعتی داخل محدوده شهری را دگرگون کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات