تداوم دیوارچینی سنگی حاشیه شمالی پارک عسل

تداوم دیوارچینی سنگی حاشیه شمالی پارک عسل

به گزارش روابط عمومی شهرداری خوانسار ، به منظور بهسازی و توسعه فضای شمالی پارک عسل عملیات دیوار چینی توسط واحد عمرانی شهرداری خوانسار در حال اجرا می باشد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوانسار

  منبع خبر

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار

  شهرداری خوانسار یک شهرداری در شهر خوانسار می باشد

   نظرات