برگزاری جلسه شورای اداری در فرمانداری طالقان

برگزاری جلسه شورای اداری در فرمانداری طالقان

مهندس قاسمپور شهردار طالقان در این جلسه توضیحاتی در خصوص عملکرد شهرداری در سه ماهه گذشته ارائه نمود و سپس ادارات  راهداری و امور آب گزارش عملکرد سه ماهه اداره ذیربط خود را ارائه دادند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات