مهندس پورعیدی از آغاز طرح ساماندهی حمل و نقل درون شهری خبرداد.

مهندس پورعیدی از آغاز طرح ساماندهی حمل و نقل درون شهری خبرداد.

مهندس پورعیدی از آغاز طرح ساماندهی حمل و نقل درون شهری خبرداد.

در ادامه طرح ساماندهی حمل و نقل درون شهری بررسی مدارک تاکسی داران توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری گناباد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات