عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فروزان

عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فروزان

عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان  فروزان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات