گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی جغتای در سال ۹۷

منبع خبر

شهرداری جغتای

شهرداری جغتای

شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

    نظرات