ایجاد شبکه آب خام شهری جهت آبیاری فضای سبز منطقه شناط

مسئول امور طرح وتوسعه فضای سبز در گفت کو با روابط عمومی شهرداری ابهربابیان اینکه کمبـود منابـع آبـی در سـال­هـای اخیـر، ارزش هـر قطـره آب را هـزاران برابـر کـرده است، آنقـدر کـه همـه برنامـه­هـا بـر محـور آب تعریـف و تدویـن مـی­شـود ادامه داد در این راستا مطالعه، طراحی و احداث شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری که از اولویت مدیریت شهری است و به­عنوان راهکاری در جهت سازگاری با کم آبی بویژه در مناطق نیمه خشک دشت ابهر مطرح است.

خانم عشایری مدیر پروژه آب خام اب بابیان  اینکه در انجام این پروسه بعد از فازهای مطالعه و طراحی و قبل از اجرا، فاز شبیه­سازی نرم افزاری هیدرولیک جریان در لوله­ها و با لحاظ نمودن میزان دبی برداشتی در هر گره محاسباتی، سرعت آب و فشار آب قابل دسترس و نیز افت اصطکاکی جریان، محاسبه اقطار بهینه و متراژ لازم لوله­ها در سه سناریو مختلف (جهت انتخاب یکی از منابع تامین آب در سه نقطه از شناط) انجام گردید و گفت :پس از برآورد و مقایسه هزینه هر سناریو، سناریوی بهینه انتخاب و نقشه­های اجرایی تهیه گردیدند.وی در ادامه یاد آور شد:در کلیه سناریوها وضعیت موجود لحاظ گردید و بهینه ترین شبکه آبرسانی با تعیین اقطار بهینه لوله در مناطق فاقد لوله­گذاری جهت اجرا، تعیین شد.

خانم سمیرا عشایری ادامه داد:فاز اجرایی با عملیات حفر خاکی و آسفالت با کمترین میزان تخریب و لوله­گذاری و نصب اتصالات و انشعابات لازم و استفاده از شیر خودکارها برای برداشت آب بدون مشکل قطعی و یا نشتی جهت انتقال آب خام به بخشی از فضای سبز شهر اجرا شد. این مسئول با بیان اینکه به منظور کنترل مسیرهای جریان آب و نیز فشار آب کاربرد شیرفلکه­ها و فشار سنج­ها و فشار شکن و خلاشکن در برخی نقاط شبکه آبرسانی مورد توجه قرار گرفت. اظهار کرد:در راستای این طرح سیستم پمپاژ مستقیم به داخل شبکه جهت تست کارایی سیستم در فاز اول بکار رفت. ایستگاه پمپاژ با لحاظ توان تامین دبی ۱۲ لیتر در ثانیه به هد ۲۵ متر می باشد.

مدیرپروژه آب خام اظهار کرد:در عملیات فوق، به طول ۴۱۰۰ متر با لوله­گذاری جدید با اقطار لوله پلی اتیلن ۱۶۰، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵، ۶۳ و نهایتاً ۵۰ میلی متری با فشار قابل تحمل ۱۰ بار استفاده شد. وی با بیان اینکه با اتصال لوله­گذاری جدید به بخش­هایی که سابقاً لوله­گذاری گردیده بود، جمع طول متراژ شبکه آب خام شناط ۱۲۲۰۵ متر است

وی افزود:با اجرای پروژه فوق بلوارهای توحید، توحید غربی، بلوار یادگار امام، بلوار انقلاب، بلوار دکتر بهشتی و بلوار طالقانی شمالی به شبکه انتقال آب خام متصل شدند.

خانم دکتر عشایری تصریح کرد: برخی از بلوارها سابقاً لوله­گذاری گردیده بودند که با تعریف این پروژه صرفاً به شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز متصل گردیدند.

وی ادامه داد:در حوزه شبکه آب رسانی وآبیاری فضای  سبز شهری باید آموزش شهر وندی وارتقا آگاهی های عمومی  و برنامه ریزی برای جلب مشارکت مردم در این حوزه وافزایش بهره گیریاز ظرفیت واقفین،خیرین،تشکل های تخصصی وسمن ها واستفاده از اعتبارات دولتی ویا سرمایه گذار بخش خصوصی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابهر

    منبع خبر

    شهرداری ابهر

    شهرداری ابهر یک شهرداری در شهر ابهر می باشد

      نظرات