بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های فضای سبز

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های فضای سبز

نایب رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر همراه با مسئول واحد فضای سبز شهرداری از پروژه های فضای سبز شهری در روز شنبه ۱۲ مرداد بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات