حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در  طرح ورزش بانوان که با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط در بین بانوان برگزار شد

حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان که با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط در بین بانوان برگزار شد

به روایت تصویر ؛
حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان که با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط در بین بانوان برگزار شد
حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت در طرح ورزش بانوان که با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط در بین بانوان برگزار شد
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات