اجرای عملیات بلوار شیخ عبدالنور بستكی (میدان ارج به سمت بیمارستان فارابی)

اجرای عملیات بلوار شیخ عبدالنور بستكی (میدان ارج به سمت بیمارستان فارابی)

شهردار بستك خبر داد:

منبع خبر

شهرداری بستک

شهرداری بستک

شهرداری بستک یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بستک می باشد

    نظرات