اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و ...

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و ...

بسمه تعالی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی " را در هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹8 ، با همکاری اساتید برجسته و متخصصین صنعت برق برگزار نماید.

شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱
سرفصل های دوره
 1. انواع گزارش
 2. اهمیت گزارش نویسی
 3. تهیه و ارائه یك نمونه گزارش فنی
 4. جمع آوری اطلاعات فنی
 5. روش تهیه پیش نویس
 6. سبك های مختلف نگارش
 7. طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها
 8. مراحل چهارگانه تهیه گزارش
 9. نحوه بررسی مجدد و ارزیابی گزارش
 10. نشانه گزاری در متن گزارش
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  منبع خبر

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات