شرکت آبفار یزد موفق به کسب ایزو10015 شد

شرکت آبفار یزددر زمینه آموزش موفق به کسب ایزو10015 گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:شرکت آبفار یزد با توجه به نظام مندی سیستم آموزشی خود موفق به کسب مدرک ایزو10015 گردید.

محمد فاتحی مدیرعامل شرکت آبفار یزد با اشاره به اینکه ایزو 10015 ارتباط آموزش و ارزیابی را با اهداف عملکرد سازمان به عهده داردافزود:در این استاندارد نیازهای آموزشی کارکنان و پاسخگوئی به آنها از مهمترین ارکان این سیستم می باشد. به نوعی که تامین نیاز آموزشی کارکنان در سازمان به عنوان یک الزام و ضرورت که می‌تواند جنبه های رقابتی سازمان را نیز پوشش دهد مورد توجه می باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: تنها به کمک آموزش موثر و کارا می توانند خود را آماده مواجهه با شرایط نوین سازمان‌ها نمایند. در همین راستا این استاندارد دستورالعمل‌های اجرائی فرایند آموزش را ارائه می‌دهد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات