نشست صمیمانه مدیر آبفای امور شاهرود باامام جمعه و علماو روحانیون

نشست صمیمانه مدیر آبفای امور شاهرود باامام جمعه و علماو روحانیون

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

نظرات