نشست صمیمانه مدیر آبفای امور شاهرود باامام جمعه و علماو روحانیون

نشست صمیمانه مدیر آبفای امور شاهرود باامام جمعه و علماو روحانیون

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات