در راستای ارتقای سطح کیفی انبارداری و افزایش عمرتجهیزات تعدادی از ترانسفورماتورهای موجود درانبار برق منطقه ای اصفهان اورهال و رفع نشتی گردید.

در راستای ارتقای سطح کیفی انبارداری و افزایش عمرتجهیزات تعدادی از ترانسفورماتورهای موجود درانبار برق منطقه ای اصفهان اورهال و رفع نشتی گردید.

در راستای ارتقای سطح کیفی انبارداری و افزایش عمرتجهیزات

تعدادی از ترانسفورماتورهای موجود درانبار برق منطقه ای اصفهان اورهال و رفع نشتی گردید.

در راستای بهبود وضعیت ترانسفورماتورهای موجود در انبار ، تعدادی از ترانسفورماتورهای انبار بختیاردشت اورهال و رفع نشتی گردید.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس مقدس معاون طرح و توسعه این شرکت در این باره گفت: با بروز نشتی در تعدادی از ترانسفورماتورهای موجود در انبار بختیار دشت عمر این تجهیزات ارزشمند رو به کاهش بود علاوه بر اینکه ظاهر ناسالم این ترانس ها در ارزیابی سالیانه انبار بختیاردشت تأثیر منفی گذاشته بود.

معاون طرح و توسعه برق منطقه ای اصفهان اذعان داشت: با پیگیری دفترمهندسی طرح ها و اداره انبارها و توسط شرکت مبدل توان نقش جهان تعداد 3 دستگاه ترانسفورماتور کمپکت اورهال اساسی گردید که این اورهال شامل دمونتاژ کلیه رله ها و متعلقات ترانسفورماتور و خارج کردن اکتیو پارت، لجن زدایی، تعویض واشرآلات و مونتاژ مجدد اکتیو پارت، تعویض روغن و سیرکولاسیون روغن و در نهایت رنگ آمیزی ترانسفورماتور بود.

وی افزود: همچنین تعداد 23 دستگاه ترانسفورماتور انتقال، فوق توزیع و کمپکت رفع نشتی گردید که در برخی از ترانسفورماتورها جهت رفع نشتی نیاز به تخلیه کامل روغن ترانسفورماتور، تعمیر و تعویض قطعه بوده است.

مهندس مقدس در پایان اضافه کرد: تمامی تجهیزات شستشو و تست نشتی گردید و برای مدت یکسال درگارانتی پیمانکار قرار گرفت.

شایان ذکر است انجام این پروژه باعث ارتقای سطح کیفی انبارداری و افزایش عمر مفید ترانسفورماتورها در انبار برق منطقه ای اصفهان گردید.


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات