گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان زنجان