صرف ۱۰ میلیارد ریال برای اصلاح و نگه‌داشت فضای سبز منطقه ۲

صرف ۱۰ میلیارد ریال برای اصلاح و نگه‌داشت فضای سبز منطقه ۲

احمدشاه بالایی اظهار کرد: صرف هزینه 10 میلیاردو هشتصد میلیون ریال اعتبار به منظور آبیاری، کوددهی ،چمن زنی ،سم پاشی ،علفزنی و آبرسانی بخشی از اقدامات حوزه فضای سبزمعاونت خدمات شهری منطقه دو در فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و تیرماه سال جاری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: طی مدت مذکور یک میلیون و ۷۵۱هزار مترمربع چمن زنی در سیزده دوره ، سم پاشی ۶هزار و ۶۰۰ اصله درخت در سه دوره ، کود دهی کل عرصه چمن به صورت کود سرک به متراژ ۱۴۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع وعلفزنی به وسعت ۱۶۰ هزارمترمربع ازدیگر اقدامات صورت گرفته توسط حوزه فضای سبز معاونت خدمات شهری  منطقه دو بوده است.
شاه بالایی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی مناسب برای توسعه فضای سبز و درختکاری و حفاظت و حراست ازفضاهای سبزشهری افزود: کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و جذب گرد و غبار از جمله پیامدهای توسعه فضای سبز شهری است که وظیفه ما را در گسترش این گونه فضاها دو چندان می کند.
شایان ذکراست متراژفضای سبز پارک‌های سطح منطقه دو ۲۳۶ هزار و ۸۴۴ مترمربع بوده که با ۶۰ کارگرنگهداری می‌شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

منبع خبر

شهرداری کاشان

شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

نظرات