برگزاری یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند

برگزاری یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند

یکصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند ظهر روز گذشته مورخ 98/5/14برگزار گردید :

جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بیرجند ظهر روز گذشته مورخ 98/5/14با حضور 8 عضو و معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری برگزار و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مکاتبات و موضوعات واصله به شورا مراتب ذیل به تصویب رسید .

- موافقت با تمدید قرارداد شرکت پیمان گستر شهر آرای خاوران جهت تأمین 5 نفر نیروی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه .

- موافقت با برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری وسایل نقلیه اداری مورد نیاز دوایر اداری شهرداری جهت انجام مأموریت های اداری و شهری .

- موافقت با اصلاح ترکیب کمیته نرخ گذاری تعیین قیمت خرید پسماندهای خشک در مبدأ .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

منبع خبر

شورای شهر بیرجند

شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

نظرات