بهره برداری از دو بوستان به مساحت 4 هکتار و اعتبار 4 میلیارد تومان تا  ...

بهره برداری از دو بوستان به مساحت 4 هکتار و اعتبار 4 میلیارد تومان تا ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات