جلسه هماهنگی عرضه  دام به مناسبت عیدسعید

جلسه هماهنگی عرضه دام به مناسبت عیدسعید

جلسه هماهنگی عرضه دام به مناسبت عیدسعید قربان در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در شهرداری علی اباد کتول برگزار شد.این جلسه با حضور شهردار و نایب ریس شورای اسلامی شهر علی اباد کتول و ریس دامپزشکی شهرستان و نمایندگان جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و شهرداری های فاضل اباد ْمزرعه و سنگدوین تشکیل گردید و مقرر شد با توجه به خدمات هر دستگاه در حوزه های مختلف جانمایی مکان عرضه و اطلاع رسانی ،تمهیدات بهداشتی ، اقدامات مناسب را در سطح شهرستان اجرایی نمایند

جلسه هماهنگی عرضه  دام به مناسبت عیدسعید قربان در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در شهرداری علی اباد کتول برگزار شد

جلسه هماهنگی عرضه  دام به مناسبت عیدسعید قربان در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در شهرداری علی اباد کتول برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

منبع خبر

شهرداری علی آباد کتول

شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

نظرات