تخلفات منطقه ۲۲ پیگیری می‌شود

وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام تصویب کلیات طرح ویژه منطقه ۲۲ گفت: در طرح تهیه شده رویکردهایی همچون اولویت قراردادن حفاظت محیط‌زیست، مبنا قراردادن توسعه کیفی به‌جای توسعه کمی، ارتقای کیفیت زیست و سکونت، افزایش تاب‌آوری منطقه ۲۲ و تقویت کیفیت عرصه‌‌های عمومی و... لحاظ شده است. رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: براساس نظر اعضای شورا، ساخت‌وسازهای خلاف ضابطه منطقه ۲۲ در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ و نیز تخلفات مدیریت شهری در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ در این مدت به نهادهای نظارتی گزارش و پیگیری می‌شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

منبع خبر

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات