خبرنگاران تحت تاثیر تنش‌های شغلی هستند

خبرنگاران تحت تاثیر تنش‌های شغلی هستند

معاون روابط وزارت کار با بیان اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت به شمار می‌رود گفت: خبرنگاران هم از تنش‌های فیزیکی، ارگونومیکی، استرس و آلودگی صوتی تاثیر می‌پذیرند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

منبع خبر

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات