جزئیات خرید ایرتور از زبان مالک این شرکت‌/ فامیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیستم

جزئیات خرید ایرتور از زبان مالک این شرکت‌/ فامیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیستم

مالک شرکت هواپیمایی ایرتور ضمن تشریح جزئیات خرید این شرکت هواپیمایی و نوسازی ناوگان آن، از تسویه با سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ نام برد و گفت: در این جلسه مشاور سازمان خصوصی‌سازی هم تایید کرد که خریدار ایرتور، بدهی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

منبع خبر

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات