خروج از ایستایی، با تلفیق معماری ایران و معماری مدرن

خروج از ایستایی، با تلفیق معماری ایران و معماری مدرن

این آشنایی موجب شد تا او به استعداد درونی خود که حاکی ازعشق و علاقه ای وافر به کار طراحی داخلی ساختمان بود، پی ببرد. از این رو در همان سالهای نخست ورودش به بازار کار، عزم خود را جزم کرد تا با بها دادن به عشق و استعداد درونی اش، در رشته معماری و طراحی داخل ساختمان مشغول به کار شود. نسیم علی نژاد، معمار جوانی که بر این باور است، روند حرکت و پیشرفت معماری سنتی ایران از یکصد سال قبل متوقف شده و هیچ تغییری نکرده است، می گوید: بزرگترین هدفم در عرصه معماری، ارتقای جایگاه معماری ایران از طریق به روز کردن آن با بکار گیری آخرین روش ها ومتدهای معماری روز جهان است. وی که در یک روز گرم تابستان بنا بر درخواست مصاحبه نشریه پیام ساختمان در گفتگویی صمیمی با خبرنگار ما از دل مشغولی های خود در حوزه معماری ایرانی میگفت، ادامه داد: ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

منبع خبر

پیام ساختمان

پیام ساختمان

پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات