نشانه‌های پایان عصر «مغازه»

نشانه‌های پایان عصر «مغازه»

در سال‌های پس از جنگ (در دهه ۱۳۷۰) قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله تا ۱۰ برابر قیمت یک متر مربع آپارتمان در همان محله ارزش داشت و داشتن مِلک تجاری حاکی از متمول بودن بود. در آن شرایط، بانکها و نهادهای شبه‌دولتی، با مشاهدهٔ سود سرشار سرمایه‌گذاری در املاک تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند. ضمن اینکه نباید از انگیزه‌های پنهان و آشکار شهرداری‌ها [به جهت سود ناشی از فروش مجوز املاک تجاری] چشم پوشی نمود. در ادامه با چشیدن مزهٔ شیرین سرمایه گذاریشان، ساخت مال‌های عظیم تجاری رونق گرفت. با اشباع تدریجی عرضهٔ املاک تجاری، جذابیت این املاک، کاهش یافت. به گونه‌ای که هم‌اکنون، قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله حدود ۲ تا ۴ برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله شده است. طی دو سال گذشته نیز که املاک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده‌اند املاک تجاری افزایش قیمت کمتری ...

متن کامل خبر در سایت خانه

منبع خبر

خانه

خانه

بازاریابی دیجیتال، بهترین شیوه توسعه تجارت در عصر حاضر است. مقرون به صرفه و فوری!

نظرات