بازدید شهردار کرمان جناب آقای مهندس عالم زاده از ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله

بازدید شهردار کرمان جناب آقای مهندس عالم زاده از ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

نظرات