بررسی ارائه اولیه شبکه نوآوری صنعت ساختمان

بررسی ارائه اولیه شبکه نوآوری صنعت ساختمان


بررسی ارائه اولیه شبکه نوآوری صنعت ساختمان

جلسه بررسی ارائه اولیه شبکه نوآوری صنعت ساختمان با حضور معاون حوزه فاوا و کارشناس ارشد دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضای کارگروه شبکه نوآوری صنعت ساختمان در محل شورای مرکزی نظام مهندسی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در ابتدای جلسه گزارشی از روند عملیاتی شدن شبکه و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توسط مهندس طاهری اصل مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان ارائه گردید، سپس دکتر زند حسامی نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روند عملیاتی شدن و نوع فعالیت و عملکرد شبکه را توضیح داد و خواسته‌های مورد نظر از وزارت راه، کلیات عملکردی شبکه و تعاملات درون آن مورد تایید حاضران قرار گرفت و آنان نقطه نظرات تکمیلی خود را ارایه نمودند، همچنین با توجه به نزدیک بودن زمان کلید زنی شبکه فوق مقرر شداصلاحات مد نظر در کوتاهترین زمان ممکن انجام گردد و نظر به بند ۲۲قطعنامه اجلاس بیست و دوم نظام مهندسی ساختمان که در آن بر راه اندازی شبکه فوق به عنوان یک دستاورد ملی تاکید شده است هرچه سریعتر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز همکاری کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به رونمایی و کلید زنی شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشور اقدام گردد.

در این جلسه مقدر شد مطابق توافق صورت گرفته بین معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و شورای مرکزی شبکه فوق به وسیله ارکان اصلی آن شامل معاونت فن آوری ریاست جمهوری و شورای مرکزی نظام مهندسی هدایت شود و وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یکی از ارکان قرار گرفته و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز حمایتهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

نظرات