مهم‌ترین راهبردهای شهر جدید پردیس در سال‌های آتی

کیفیت زندگی شهری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مفهوم زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاران بتوانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در نقاط مختلف شهری یکپارچه و هماهنگ سازند. با توجه به افزایش جمعیت مناطق کلان‌شهری و لزوم سرریز این جمعیت به شهرهای جدید، این مهم، قوت بیشتری به خود می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

منبع خبر

صدای مهندسی ایران (صما)

صدای مهندسی ایران (صما)

صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات