تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بندر انزلی

منبع خبر

شورای شهر بندر انزلی

شورای شهر بندر انزلی یک شورای شهر در شهر بندرانزلی می باشد

نظرات