خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد

خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد

خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد


خبرنامه مرداد "ری را"همزمان با مجمع عمومی عادی سالانه در 4 صفحه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در این خبرنامه به گزارش عملکرد هشت ماهه هیأت مدیره دوره هشتم پرداخته شده است.

نسخه الکترونیکی خبرنامه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

نظرات