بررسی بازنگری طرح تفصیلی شهر رودان

بررسی بازنگری طرح تفصیلی شهر رودان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با بیان اینکه بازنگری طرح تفصیلی شهر رودان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردیده است، عنوان کرد: تهیه طرح تفصیلی شهر رودان پس از طی سال ها و گذشت افق زمانی طرح تفصیلی ملاک عمل، با همکاری شهرداری رودان و راه و شهرسازی هرمزگان با مشاور ذیصلاح شهرسازی جهت بازنگری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. وی افزود: جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور تعیین راهبردها و اهداف کلی در تهیه طرح تفصیلی رودان با حضور شهردار و مهندسین مشاور در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: رودان به عنوان یکی از مهمترین شهرها در شرق استان هرمزگان از اهمیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات