طرح تفصیلی شهر میناب آغاز شد

طرح تفصیلی شهر میناب آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، آرش رضایی عنوان کرد: اجرای این طرح با همکاری شهرداری میناب و راه و شهرسازی هرمزگان و مشاور ذیصلاح شهرسازی در آبان ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. وی ادامه داد: در راستای بازنگری این طرح، جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری در اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان برگزار شد. مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: هدف از بازنگری این طرح ایجاد رابطه ای خوب و پایدار میان افراد جامعه با محیط طبیعی و مصنوعی (انسان ساخت) می باشد. رضایی گفت: بر همین اساس نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی مردم این شهر، مهمترین هدف شهرسازی و بازنگری طرح تفصیلی است. وی خاطرنشان کرد: همچنین بازنگری طرح ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات